Våra krav

1) Se över utlänningslagen. Motstridiga formuleringar i lagens förarbeten möjliggör en rättsosäker situation där lika fall bedöms olika och hbtq-personens levnadssätt blir avgörande.

2) Upphör med utvisningar av hbtq-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas.

3) Upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen har ett internflyktsalternativ och kan få hjälp av polisen och myndigheterna för skydd i länder där hbtq-personer på olika sätt kriminaliseras.

4) Upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen tidigare har levt dolt eller i fortsättningen kan dölja sin identitet.

5) Säkerställ att Sverige följer EU:s nya asyldirektiv och UNHCR:s riktlinjer – som vi förbundit oss att följa. Enligt UNHCR indikerar redan existensen av exempelvis lagar som kriminaliserar samkönat sex att hbt-personer kan riskera förföljelse, och i länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff tillämpas på hbtq-personer, är det uppenbart att det rör sig om förföljelse. I EU:s nya direktiv stadgas bland annat att medlemsstaterna är skyldiga att utbilda migrationsmyndigheterna och särskilt att personer som intervjuar asylsökande ska ha hbt-kompetens.

6) Säkerställ kvaliteten i asylprövningarna genom att bland annat uppdatera den information om länder som används i bedömningarna och se till så att den nuvarande lagstiftningen tillämpas enhetligt av migrationsmyndigheterna

En kommentar

 1. Sara Jeppsson

  Hej,

  Jag har läst stycken i migrationsverkets handbok angående handläggning av ärenden som rör förföljelse på grund av kön, könsuttryck och sexuell läggning.
  Om jag har förstått det rätt, så betyder citatet nedan att homosexuella, även om de har dolt sin läggning i hemlandet, ska räknas som särskild samhällsgrupp.
  ”Det förhållandet att en del homosexuella undviker trakasserier genom att dölja sin sexuella läggning eller leva under sådana villkor att risken för trakasserier är obefintlig utesluter därför inte att homosexuella kan uppfattas som en särskild samhällsgrupp (Guidelines on international protection: ”Membership of a particular social group”, punkterna 2, 14, 15, 17, 18).

  Och i stycket nedan skriver de att sexuell läggning är en grundläggande egenskap hos individen och att om, om jag förstår det rätt, personen dolt sin läggning i hemlandet, ska det inte vara till nackdel om denne söker asyl.
  ”Exempelvis betraktas homosexuella i många länder av sin omgivning som en särskild samhällsgrupp och det är just deras sexuella läggning som utgör motivet till förföljelsen. Regeringen vill betona att sexuell läggning skall betraktas som en grundläggande egenskap hos individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår från. Sexuell läggning är alltså en sådan egenskap som kan definiera en samhällsgrupp i flyktingbestämmelsens mening. Detta gäller även om en homosexuell person i hemlandet har dolt sin sexuella läggning, eller har levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse (prop. 2005/2006:06 s. 25f).”

  Jag har även läst Aino Gröndahls text, där hon tar upp flera konkreta fall där flyktingar fått avslag men, enligt mig iallafall, till etthundratio procent borde ha fått sin asylansökan beviljad!! Det som känns mest märkligt och förbryllande är att de lagar (eller är det kanske bara riktlinjer?) som finns i migrationsverkets handbok borde ha gjort att asylsökande, som angav skäl såsom förföljelse i hemlandet pga sexuell läggning, fick sin asylansökan beviljad. Som jag förstår det ska en person beviljas asyl om denne blir eller riskerar att bli utsatt för förföljelse pga sexuell läggning i hemlandet och hur tusan kan migrationsverket då INTE bevilja asyl i de fallen som Aino skrev om? Är det individerna som är anställda av migrationsverket som struntar i vad som står skrivet i handboken?

  Jag läste först texten av Aino Gröndahl sedan letade jag reda på migrationsverkets handbok på internet där citaten ovan är hämtade från och det verkar inte alls som om migrationsverket utgår från handboken när de gör sina bedömningar, för då borde inte de människorna i Ainos text blivit utvisade, de hade giltiga skäl.

  Jag blev väldigt engagerad, intresserad, arg och upprörd för jag förstår inte hur de människorna kunde bli avvisade, det är inte klokt! Det känns som systematisk medveten feltolkning, någonting måste göras! Sådana felaktiga beslut får inte tas!

  Finns det något jag kan göra för att hjälpa till?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s