Material / Publikationer

Hbt-flyktingar från Uganda – en rättslägesanalys
16374En ny granskning av beslut från migrationsdomstolarna. Samtliga 58 ärenden från Uganda som avgjorts av migrationsdomstolarna under tiden 2010-april 2013 och som gäller ärenden där förföljelse på grund av sexuell läggning åberopats har ingått i granskningen. Av dessa ärenden har överklagandet bifallits i fem ärenden, tre ärenden har återförvisats till Migrationsverket medan resten avslagits av migrationsdomstolarna. Det går också att se en minskning av antalet bifall över tid – det har alltså under de senaste tre åren blivit allt svårare för gruppen att få asyl. Ladda ner rapporten här: http://www.rfsl.se/public/Hbtflyktingar_Uganda_Rapport.pdf
Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning
15707
Denna rapport sammanställer resultaten av rapportförfattarens examensarbete vid juridiska institutionen i Uppsala 2012, Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning. En analys av riskprövningen och möjligheten till skydd i hemlandet. Rättstillämpningen analyserades när en asylsökande åberopar sin sexuella läggning som grund till förföljelse. Ladda ner rapporten här: http://www.rfsl.se/public/asylrapport_2012.pdf
En granskning av UDs landrapporter
13963
Med anledning av att landrapporterna i så stor utsträckning används av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna krävs en kvalitetssäkring gällande rapporteringen om hbt-personers situation i de länder som behandlas i denna rapport. Landrapporternas bristfälliga och ibland felaktiga och vilseledande information har enligt RFSL:s mening fått allvarliga konsekvenser för enskilda som avvisats till länder där homosexuella handlingar är förbjudet enligt lag. Ladda ner rapporten här: http://www.rfsl.se/public/LandrapportLow.pdf
Fleeing homophobia
15144
Som ett led i projektet Fleeing Homophobia publicerades i oktober 2011 projektets rapport På flykt från homofobi – asylansökningar anknutna till sexuell läggning och könsidentitet i Europa på svenska. I projektet har RFSL deltagit i en referensgrupp med nationella experter. Projektet har letts av COC Nederländerna och Vrije Universiteit Amsterdam i samarbete med Ungerska Helsingforskommittén, italienska Avvocatura per i diritti LGBT / Rete Lenford och European Council on Refugees and Exiles. Rapporten är författad av Sabine Jansen (COC) och Thomas Spijkerboer (Vrije Universiteit). Det är en jämförande studier kring praktiken på asylområdet när det gäller asylansökningar anknutna till sexuell läggning och könsidentitet i Europa, med fokus på EU:s medlemsländer. En övergripande slutsats är att på en rad punkter befinner sig europeiska länders praxis under den standard som krävs enligt internationella och europeiska lagar om mänskliga rättigheter och asyl. Ladda ner rapporten här: http://www.rfsl.se/?p=5872

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s