RFSL och RFSL Ungdom till Centerpartiet: ta konsekvenserna av er frihetsideologi och säkra asylrätten för hbtq-personer

Center-symbolUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtqpersoners rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtqperspektiv. Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Centerpartiet har Fredrick Federley, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– All lagstiftning måste ständigt omprövas för att vara relevant. Det absolut viktigaste i det här fallet är principen att människor som förföljs, till exempel på grund av sexuell läggning, ska kunna få en fristad i Sverige.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Sverige borde följa UNHCRs nya riktlinjer.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Dublinförordningen är en viktig del av det gemensamma asylsystemet. Målet är att asylprocessen ska se likadan ut oavsett vilket EU-land man söker asyl i och Sverige måste fortsätta arbeta för att hbt ska ses som asylskäl i hela EU. Vi är inte där ännu och under en övergångsperiod är det inte orimligt att diskutera ett undantag även för HBT-personer.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbtkompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Det är viktigt att utbildningen kommer igång så snart som möjligt.

Debatten om ert idéprogram visade att många inom partiet skulle vilja se en mycket liberalare asylpolitik än den som nu förs, kanske till och med öppna gränserna helt. Nu blev det ju inte den linjen som vann, men den liberala hållningen var tydlig. Hur kommer ni nu att arbeta inom regeringssamarbetet för att asylsökande hbtq-personer får en rättvis och rättssäker prövning av sina asylskäl? Vilka åtgärder borde vidtas?

– Idéprogrammet slår fast att Centerpartiet strävar efter öppna gränser och fri rörlighet. Det kämpar vi för varje dag. All myndighetsutövning måste präglas av rättvisa och rättssäkerhet. Det är politikens kanske allra främsta uppgift att se till att så sker. Jämförelsevis har vi kommit ganska långt gällande hbtq-frågor i Sverige, även om det finns mer kvar att jobba med. Det allra viktigaste är att vi från svensk sida påverkar de EU-länder som inte kommit lika långt att ta steg i rätt riktning. På så vis kommer fler att få möjlighet att leva sina liv i frihet.

Centerpartiet har inte motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter någon gång under mandatperioden. RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Centerpartiet att ta konsekvensen av sin frihetsideologi och tanken om de öppna gränserna och också verka för detta i politisk praktik. Använd er regeringsposition till att på allvar driva frågan om vikten av att säkra asylrätten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s