RFSL och RFSL Ungdom till Vänsterpartiet: gör asylsökande hbtq-personers rättigheter till en valfråga

LoggaVUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Vänsterpartiet har Christina Höj Larsen, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– När det gäller asylsökande hbtq-personer så tycker vi egentligen att ändringen 2006 borde räcka, men tillämpningen verkar tyda på att det inte fungerar som det var tänkt. Vi har krävt en utvärdering av tillämpningen och om denna visar på problem måste lagen ändras. Normen är att den asylsökande är en politiskt aktiv man, alla som faller utanför denna norm riskerar att fara illa. Det finns inte kunskap om andra grupper, och ibland inte heller vilja. Ett normkritiskt perspektiv är viktigt.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Vi håller med om UNHCR:s riktlinjer, om det är kriminaliserat att ”vara hbtq” så finns det grund för förföljelse, det finns ju då en systematisk diskriminering av människor. Men vi tycker att lagändringen 2006 borde omfatta detta, en kriminalisering ska vara tillräcklig i sig. Sexualitet är en mänsklig rättighet, om man inte kan ha sexuella relationer så kränks ens grundläggande rättigheter och det borde vara nog för asyl. Det görs ju ändå en individuell prövning, varje person lägger fram sin sak. Det är en falsk motsättning att se det som att detta synsätt på något sätt kringgår den individuella prövningen.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Vi brukar ju argumentera för att vi vill ha bort ”Dublin” generellt, vi tycker den förordningen urholkar asylrätten. Däremot vet jag inte om det är juridiskt möjligt att göra på detta sätt. Det är inget vi hittills har drivit, vi får tänka lite mer på det.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– På Migrationsverket har det ju hittills varit upp till personalen själva om de vill gå utbildningar inom det här området, och det är inte ok. Det kan inte vara en valmöjlighet, utan ett krav. Så detta nya direktivs krav är redan en del av vår asylpolitiska plattform.

I länder som Ryssland och Ukraina har det införts förbud mot ”homosexuell propaganda” men fortfarande utvisar Migrationsverket asylsökande hbtq-personer till dessa länder med motiveringen att de kan åtnjuta skydd mot förföljelse av den inhemska polisen. Anser du att existensen av sådana lagar skulle kunna anses utgöra asylgrundande förföljelse, även om de ju inte i sig innebär ett förbud mot homosexualitet/samkönade sexuella handlingar/uttryckande av transidentiteter?

– Ja, det tycker jag. Jag skrev nyligen under en artikel som stöttade en asylsökande kvinna med transbakgrund från Ryssland. Den artikeln handlade om detta. Det måste finnas en vilja och en förmåga hos polisen att skydda personerna, sådana här lagar visar att den viljan inte finns. Även om till exempel ekonomisk förmåga finns, så saknas politisk vilja och då ska det vara möjligt att få asyl.

Vänsterpartiet har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter en gång 2010, en gång 2011 (båda gångerna Christina Höj Larsen med flera) samt två gånger 2012 (Christina Höj Larsen med flera, samt Jonas Sjöstedt med flera).

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Vänsterpartiet att göra asylrättigheter till en tydlig fråga i nästa års valrörelse och att tydligt visa hur svensk asylpolitik måste förändras för att inte bryta mot nya direktiv och riktlinjer.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s