RFSL och RFSL Ungdom till Miljöpartiet: använd er förhandlingsposition med regeringen och stå upp tydligare för asylsökande hbtq-personers rättigheter

Miljöpartiet-De-grönaUnder årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Miljöpartiet har Maria Ferm, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– Jag tycker att det finns mycket som är bra med lagstiftningen sedan förändringen från 2006 då förföljelse utifrån sexuell läggning eller kön kom in. Samtidigt är det oacceptabelt att folk utvisas till länder där de riskerar förföljelse eller länder där det finns kriminaliserande lagstiftning. Det är inte heller okej att folk ska tvingas åka tillbaka och hålla sin identitet hemlig. Miljöpartiet har lagt riksdagsmotioner på det här området och vi vill granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av sexuell läggning och kön följs.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Vi i miljöpartiet håller med om UNHCRs riktlinjer och ser det som självklart att det ska gälla även i Sverige. Om det finns en kriminaliserande lagstiftning så ska det i sig vara tillräckligt för att visa på ett skyddsbehov, även om personen inte själv har utsatts för att den till exempel dolt sin identitet. Vi vill se en översyn av hur migrationsverket har gjort sina bedömningar när det gäller hbtq-personer som söker asyl.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

Miljöpartiets hållning är att alla personer ska kunna söka asyl i det land som de själva vill, vilket gör oss starkt kritiska till Dublinförordningen. Ett steg på vägen mot det är att se över möjligheterna att nyttja ett liknande undantag eller hitta andra vägar att lösa situationen. Det är helt förkastligt om hbtq-personer som skulle fått asyl i Sverige avvisas och måste söka asyl i ett annat dublinland där hbtq inte kan ge flyktingstatus överhuvudtaget.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som just ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

 – Att konkret driva igenom detta är så klart lättare om man sitter i regeringsställning, men vi kommer arbeta för att Migrationsverket aldrig ska sluta med att höja hbtq-kompetensen, en kompetens som hela tiden måste förnyas. De måste jobba systematiskt och inte nöja sig med att vissa ska få kunskapen. Det är också väldigt viktigt att landinformationen inte är föråldrad och att den är korrekt.

Jag sitter i Migrationsverket insynsråd och kommer använda min röst där för att ställa frågor om hur myndigheten jobbar med att utveckla sin hbtq-kompetens.

I partiets ramöverenskommelse med regeringen i asylpolitiken finns inte ett enda ord om den bristande kvaliteten i Migrationsverkets hbtq-ärenden. På vilket sätt menar du att Mp istället arbetar för att säkerställa att asylsökande hbtq-personers ansökningar får en kompetent och rättssäker prövning?

– Ramöverenskommelsen är ganska kortfattad och innehåller inte alla frågor som Miljöpartiet vill förbättra eller hela vår asylpolitik. Men det vi gör utöver den är att lyfta frågan genom motioner, vi använder vår plats i Migrationsverkets insynsråd och så klart hoppas vi få möjlighet att efter nästa val ta tag i frågorna med de nya muskler som regeringsmakten innebär. Vi vill också se en översyn av hela kedjan: lagstiftningen, Migrationsverkets kompetens, såväl bland handläggare, beslutsfattare som tolkar.  Jag hoppas att asylsökande hbtq-personers situation blir en valfråga! Det behövs förbättring.

Miljöpartiet har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter två gånger 2010 (båda gångerna Maria Ferm med flera), och ingen gång sedan dess. Ramöverenskommelsen gjordes i mars 2011.

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Miljöpartiet att använda sin förhandlingsposition med regeringen till att tydligare stå upp också för asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi förutsätter också att vi nu får se Miljöpartiet driva frågan i valrörelsen.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s