RFSL och RFSL Ungdom startar kampanj om asylsökande hbtq-personers rättigheter: utlänningslagen måste ses över

bild från öppningUnder årets almedalsvecka sätter vi fokus på asylpolitiken och asylpraktiken ur ett hbtq-perspektiv. Under vinjetten #skyddsvärd intervjuar vi varje dag dagens parti om deras syn på några asylpolitiska frågor och tydliggör våra krav för en förändrad asylpolitik som respekterar asylsökande hbtq-personers rätt till asyl.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen https://skyddsvard.wordpress.com där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

– Dagens asylpolitik respekterar inte asylsökande hbtq-personers rättigheter. Asylprocessen är rättsosäker och liknar ibland närmast ett lotteri. Detta måste förändras genom en översyn av lagen och en tydligare styrning av migrationsmyndigheterna, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

– Till dess att detta fungerar borde avvisningar till länder där kriminalisering av exempel samkönade sexuella handlingar förekommer stoppas.

– Lagen där det tydliggjordes att förföljelse på grund av sexuell läggning och kön skulle vara asylgrundande kom 2006, och tillämpningen har ännu inte utvärderats. Vi ser inte att kompetensen hos migrationsmyndigheterna har blivit bättre under åren, trots olika utbildningssatsningar, och kräver att lagstiftarna tar sitt ansvar för att åtminstone se till att lagens intentioner efterlevs, säger Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Under måndagsförmiddagen ordnade RFSL och RFSL Ungdom ett seminarium i Almedalen om asylpolitik där juristen Aino Gröndahl, som också är engagerad som asylhandläggare hos RFSL, föredrog RFSL:s och RFSL Ungdoms syn. Riksdagsledamöterna Caroline Szyber (Kd), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Maria Ferm (Mp) medverkade sedan i ett samtal. Bland annat sa Caroline Szyber att ”det är dags för oss politiker att börja ta ansvar och sluta skylla på varandra. Asylsökandes rättigheter måste sättas i fokus.” En översyn av lagen och av tillämpningen lyftes också av deltagarna som välbehövligt. Dessutom påpekades det problematiska med att Migrationsöverdomstolen hittills inte har beviljat prövningstillstånd för ett enda fall som har gällt hbtq-relaterade asylskäl.

RFSL och RFSL Ungdoms asylpolitiska krav:

– Se över utlänningslagen. Motstridiga formuleringar i lagens förarbeten möjliggör en rättsosäker situation där lika fall bedöms olika och hbtq-personens levnadssätt blir avgörande.

– Upphör med utvisningar av hbtq-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas.

– Upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen har ett internflyktsalternativ och kan få hjälp av polisen och myndigheterna för skydd i länder där hbtq-personer på olika sätt kriminaliseras.

– Upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen tidigare har levt dolt eller i fortsättningen kan dölja sin identitet.

– Säkerställ att Sverige följer EU:s nya asyldirektiv och UNHCR:s riktlinjer – som vi förbundit oss att följa. Enligt UNHCR indikerar redan existensen av exempelvis lagar som kriminaliserar samkönat sex att hbt-personer kan riskera förföljelse, och i länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff tillämpas på hbtq-personer, är det uppenbart att det rör sig om förföljelse. I EU:s nya direktiv stadgas bland annat att medlemsstaterna är skyldiga att utbilda migrationsmyndigheterna och särskilt att personer som intervjuar asylsökande ska ha hbt-kompetens.

– Säkerställ kvaliteten i asylprövningarna genom att bland annat uppdatera den information om länder som används i bedömningarna och se till så att den nuvarande lagstiftningen tillämpas enhetligt av migrationsmyndigheterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s